تونیک و ساپورت پروانه

۱۳

تونیک و ساپورت پروانه

تونیک و ساپورت پروانه

تونیک و ساپورت پروانه

تونیک و سپورت پروانه

تونیک و سپورت پروانه

 

کد: ۴۲۶ سایز: ۳۰-۳۳ 

کد: ۴۲۷ سایز: ۳۶-۳۹ 

کد: ۴۲۸ سایز: ۴۲-۴۵ 


 

کلیه پارچه های مصرفی ۱۰۰% پنبه (Cotton) ، از نخ نیک ریس ،

تکمیل و رنگ پایاتکس که بالاترین کیفیت تولید پارچه را دارند استفاده می شود


 

خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد