قـدم زدن در کوچـه باغ​های بی قـراری پاییـز

 

apple-kids-wear.com_30

تولیدی پوشاک بچه گانه اپل

پاییز با دیگر فصل ها تفاوت دارد. یعنی خودش را متمایز می کند. غرور و دلفریبی اش خوب دلبری می کند. پاییز به خش خش

برگ ها و صدای باران نیست که عاشقانه می آید و می رود، به حس غریبی است که تو را برمی دارد، به خیابان می برد و وقتی

به خودت می آیی که ساعت ها قدم زده ای زیر نیلگون، که نه، خاکستری آسمان پاییزی.

 

 

apple-kids-wear.com_24

تولیدی پوشاک بچه گانه اپل

اصلا توی خاطرات هر کسی که سرک بکشی ردپای پاییز را می بینی، حادثه ای هست که از فصل پاییز شروع شده باشد،

حسی هست که در فصل پاییز تمام شده باشد، اتفاقی هست که در فصل پاییز افتاده باشد. اصلا پاییز یک گرد توی هوا پخش

می کند و تا به خودت می آیی می بینی روی همه چیزت نشسته؛ روی فنجان چای​بخار کرده ات، روی شیشه جلویی تاکسی

پنچر شده کنار اتوبان، روی چترهای سیاه و سرخ و سبز، روی دست های مفرد و تنها، روی آسمان ابری و خاکستری، روی رنگ

بندی گرم درخت های تنک، روی… این گرد، گرد دلتنگی است.

apple-kids-wear.com_15

تولیدی پوشاک بچه گانه اپل

apple-kids-wear.com_14

تولیدی پوشاک بچه گانه اپل

درست تر آن می شود که بگوییم گرد دلتنگی خوشایند. حالا می خواهد این دلتنگی مال روزهای مدرسه باشد یا مثلا فراغ یار.

روی هر چیز که بنشیند مبتلایش می کند به حس غریبی که پاییزی می خوانندش. اصلا پاییز پر است از تناقض؛ گرم است و

سرد، عاشقانه است و فراغ به بار می آورد.

apple-kids-wear.com_12

تولیدی پوشاک بچه گانه اپل

apple-kids-wear.com_09

تولیدی پوشاک بچه گانه اپل


به آسمان که نگاه کنی آنقدر ابرها ضخیم اند که نمی توانی تشخیص دهی خورشید در کدام زاویه قرار گرفته! آسمان پاییزی

ابری است و بارانی نیست، گرفته است و دلت را باز می کند و بوی مدرسه می دهد و تنبلی تابستان را به باد می دهد. همین

تناقض هاست که آدم را مبتلا می کند و دلبسته پاییز، این فصل هزار رنگ و دلفریب …

apple-kids-wear.com_07

تولیدی پوشاک بچه گانه اپل

apple-kids-wear.com_01

تولیدی پوشاک بچه گانه اپل