اسامی دختر اصیل ایرانی

number of visits: 2353


اسامی دختر اصیل ایرانی

ئ

آدان: زمین حاصلخیز
آ دار (آدار)
آاران (آران: قشلاق)
آاردا (آردا: نام فرشته‌ای در آیین زردشت)
آارژەن (آرژَن)

آبان دخت : دخترآبان ، نام زن داریوش سوم
آبتین : نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
آتوسا : قدرت و توانمندی – دختر کورش وزن داریوش اول
آفر : آتش – ماه نهم سال شمسی
آفره دخت : دختر آتش – دختری که در ماه آذر به دنیا آمده است .
آذرنوش‌: شیرین و دل انگیز
آذین : زیور، طاق نصره‌، تزئین ، آرایش
آراه : نام فرشته موکل روز بیست و یکم ازماه پنجم درآئین زردشت
آرزو : کام ، مراد ، معشوق ، امید
آرش: درخشان ، آفتاب ، جد بزرگ اشکانیان – پهلوان کمانگیر ایرانی در لشگرمنوچهر
آرمیتا: آرامش یافته ، کلمه ای زردشتی است
آریا فر: دارنده شکوه آریائی
آزاده : دلیر و بی باک ، رها
آزرمدخت : یکی از ملکه های ساسانی
آزیتا : آزاده
آناهیتا : الهه آب
آونگ : شبنم – نام کردی
آهو: شاهد ، معشوق، یکی از همسران فتحعلی شاه قاجار
آیدا : شاد، ماه – نام تذکمنب
آاریمان (آریمان)
آارینا (آرینا: آریایی)
آاشتی (آشتی)
آاگرین (آگرین: آتشین)
آالووس (آلوس)
ئالین (آلین)
ئاڤان (آوان: نام کوهستانی در کردستان)
ئاڤزەن (آوزَن)
ئاڤبین (آوبین)
ئاڤشین (آوشین)
ئاڤین (آوین)
ئارگۆن (آرگُن: به رنگ آتش)
ئاژار (آژار: محصول زمین)
ئاژنا (آژنا)
ئاژوان (آژوان)
ئاژین (آژین: زِبر)
ئاساره (آساره: ستاره)
ئاسکۆڵ (آسکُل: بچه آهو)
ئاسمین (آسْمین: یاسمین)
ئاشناو (آشْناو)
ئالشک (آلِشک: شب‌بو)
ئالیا (آلیا: غنچهٔ گل)
ئاڵا (آلا: پرچم)
ئاماژه (آماژه: اشاره)
ئامێز (آمِز: آغوش)
ئایرین (آیرین: آتشین)
ئەتوون (اَتون)
ئەدگار (اَدگار)
ئەردەلان (اَردلان: نام ولایتی در کردستان)
ئەردەم (اَردَم)
ئەرمین (اَرمین)
ئەرنەواز (اَرنَواز)
ئەزموون (اَزمون: امتحان)
ئەژین (اَژین)
ئەسرین (اَسرین: اشکین)
ئەستی (اَستی)
ئەلەگەز (اَلَگَز)
ئەنوا (اَنوا: پناه)
ئەورین (اَوْرین)
ئەوین، ئەڤین (اَوین: عشق)
ئینانا (اینانا: الههٔ عشق)
ئێلیان (اِلیان)

اسامی دختر اصیل ایرانی

ب

بادا (بادا)
بارین (بارین: باریدن)
بازیان (بازیان)
بۆکان (زیبارویان،عروسها،نامی شهری کُردنشین در کردستان ایران)[۱] بازین (بازین)
باژیلان (باژیلان، عشیره‌ای از کُردها)
بانوورام (بانورام)
بانە (بانه: فلات، نام شهری در استان کردستان)
باوان (باوان)
باوێژان (باوِژان)
بانیا (بانیا)
بریا (بِریا: کاش)
بۆژانە (بُژانه: گلی خوشرنگ)
بۆنە (بُنه: مناسبت)
بووژان (بوژان: احیا)
بەدەو (بَدَو: زیبا)
بەرافین (بَرافین)
بەرامە (بَرامه: بوی خوش)
بەدڵ (بَردل: محبوب)
بەربانگ (بَربانگ: افطار)
بەرسنا (بَسنا: )
بەرسین (بَرسین: )
بەرکەن (بَرکن)
بەرما (بَرما)
بەروار (بَروار: نام کوهستانی در کردستان)
بەژنا (بَژنا)
بەژین (بَژین)
بەسیلە (بَسیله)
بەفران (بفران: برفان)
بەفرین (بَفرین: برفی)
بەناز (بَناز: نازنین)
بەنەدەن (بَندَن: کوه)
بەوران (بَوران)
بەھیا (بَهیا)
بەیان (بَیان: بامداد)
بیارە (بیاره)
بێری (بِری: شیردوش)
بێریڤان (بِریوان: شیردوش)
بێژا (بِژا)
بێژان (بِژان)
بێژین (بِژین)
بێستان (بِستان: بوستان)
بێشەنگ (بِشَنگ)

اسامی دختر اصیل ایرانی

پ

پاراو (پاراو)
پاکان (پاکان: نیکان)
پاکانە (پاکانه: تبرئه، مبری)
پاکاو (پاکاو)
پاکینە (پاکینه)
پرووشە (پُروشه: دانه‌های ریز برف)
پڕژین (پُرژین)
پرشنگ (اشعه ی خورشید)
پڕناز (پُرناز)
پژال (پژال: جوانهٔ نازک)
پەرژین (پَرژین: پرچین)
پەرگوڵ (پَرگُل)
پەروە (پَروه)
پەرەنگ (پَرَنگ)
پەژنا (پَژنا)
پەسار (پَسار: نسار)
پەسنۆ (پَسنو)
پەسیرە (پَسیره)
پەلەک (پَلَک)
پەلشین (پَلْشین)
پێتۆ (پیتو)
پیفۆک (پیفُک)
پێلوو (پِلو: پلک )
په یمان ( به یه که وه بون ، )

اسامی دختر اصیل ایرانی

ت

ترووسکه
ترلال (زیبا،نوعی اسب)
توار (نوعی ریسمان و کردی به معنای پرنده)،نام محلی در دوسیور کشور فرانسه )
تووشیار (اشعه ی خورشید)
تانیا
تارا (=ستاره، اصل این واژه بابلی است که به زبان هندی و زبان فارسی راه یافته[نیازمند منبع])

اسامی دختر اصیل ایرانی

ج

جیهان
چاوجوان (زیباچشم)
چاورەش (سیەچشم)
چکاوک (نام پرندەای)
چنور (نام گلی خوشبو)

* چیا (اسم دخترانه و پسرانه، کوهستان بلند، سرد و خنک، اسم چشمه ای در شهر نودشه)
چرو (غنچە)
چیمەن (سبزه و طبیعت)
چوپی (نوعی رقص کردی)

 

خ

خەزال (غزال)
خەزیم
خوزگه (آرزو، حسرت، اسم مشترک)
خوناو (باران آهسته و دلپذیر)

اسامی دختر اصیل ایرانی

د

دامینه (دامنه ی کوه)
دایان (مادر،جمع مادران،دایه)
دلژین (باصفا زندگی کردن)
زانا (دانا)
دیلان (نوعی رقص کردی)
دلنیا (دلگرم و مطمئن)
دلووان (مهربان)
دیانا (، اسم دخترانه نام شهری درعراق، نام الهه رومی)
دیمەن (چشم‌انداز)
دژئاگر(آتش قلعه)
دلدار(عاشق-زنده دل)-تخلص شاعر
دینا(پسندیده)

اسامی دختر اصیل ایرانی

ر

رامیلا : خدای بزرگ ، نامی آشوری است

رازاوه (آراسته،تروتمیز)

راژانه (نام گیاهی داروی)
روجا (آفتاب،در پارسی میانه مورد استفاده قرار میگرفت)
روجیار (جمع آفتاب)
روژآوا (غروب، غرب)
روژا (روزها)
روژان (روزها)
روژانو (روز نو)
روژبین (راهنما و هدایت کننده روز)
روژدا (مادر زندگی)
روژه (الماس)

روژیار (میانجی روز و روشنایی)

روژیا (یکی از روزها، اسم مشترک)
روژیتا (مانند روز و روشنی)
روژینا (چشم انداز روشنایی،روژین)
روژ (خورشید) Roj
روژین (خوروَش)
روناو ( آب زلال)
روناک (روشنا)
ریژنه (باران تند در هنگام آفتاب)
روناهی (تابناک)
رونیاس (روناس)
رویسا (چشمه روشن)
ریژین (هوش)

 

ز

زارا (پسندیده)
زریان (بادجنوب)(بهمن)
زوزان
زیرین

اسامی دختر اصیل ایرانی

ژ

ژوان(میعاد گاه عاشق و معشوق)
ژیا (زنده)
ژیانا (زندگی،حیات)
ژین (زندگی)
ژینا (زندگی)
ژیلا
ژینو (زنده)
ژیار
ژیوار (زی بان/بانی زندگی)
ژینوس
ژه نیار
ژاله
ژیله

ژاله : شبنم ، قطره
ژالان : گلهای دارای قطره و شبنم – نامی کردی
ژیار : زندگی ، زندگی شهری – نامی کردی
ژینا : زندگی و حیات – نامی کردی
ژیوار : زندگی

اسامی دختر اصیل ایرانی

س

سارینا – sarina

ساریژ
سایدا
سروه
سادیا
سوژین
سازان
سەیران
سکالا
سروشت (طبیعت)
سروه (نسیم)
ستران
سنور(مرز)
سوزان
سوکار (نام کوهستانی در کردستان)
سوما (روشنایی)

اسامی دختر اصیل ایرانی

ش

شاین (شاهدانه)
شنیان (وزیدن نسیم،آرزو کردن،خنده نوزاد)
شونا (نوعی گیاه،اثر)
شیلان (نسترن)
شلیر (۱. سوسن ۲. لاله)
شوخان (=شوخ و شنگ)
شنو (نسیم / اشنویه)
شنه (نسیم آرام و دلپذیر بهاری)
شەپول (موج، آبخیز)
شەمام
شەرمین (شرمگین، با شرم و حیا)
شەوبو (شب بو، نام گل)
شیلان (نام نوعی درخت)

 

ف

فرمیسک (=اشک)
فینک (=خنک و دلچسب)
فرزانه (= بسیار دانا)

ق

قاسپه(=آواز کبک)
ڤیان (=عشق)

ک

کازیوه (سپیدی صبح تا آنجا که همه افق را فراگیرد)
کیژان (جمع دختران)
کالێ (=دختر چشم آبی با گیسوان طلایی)
کانی (=چشمه)
کانیاو ( چشمه اب)
کەژال (=آهو، گونەای از واژه خەزال=غزال، اصل این واژه عربی است.)[نیازمند منبع] کویستان (=کوهستان)
کوردستان (=کردستان)

گ

گلاریس (زلف تابیده،موی بافته شده به زیبایی و آراستگی)
گیوا (جذاب و گیرا)
گلاره(چشم،حبه ی انگور)
گەلاویژ (ستاره شباهنگ،نوعی ستاره که درشبهای تابستان نمایان میشود)
گولاله (لالە،گل)
گزنگ (پرتو خورشید)

اسامی دختر اصیل ایرانی

م

ماندانا(ماندگار، به یاد ماندنی)

مژان (مژگان،مژه)
میدیا (سرزمین ماد)
مزگین (مژده)
مهرایین

 

ن

نظیر

نینا (اینها)
نازار(دوست داشتنی)
نالین
ناسکی
ناسکول
نساره
نەشمیل (زیبا و دلکش،خوشگل،زیبا اندام)
نه شمین
نەرمین (دلپذیر، مهربان)
نیاز (دعا)
نیان (لطیف، دلپذیر)
نیشتمان (میهن،دیار)

اسامی دختر اصیل ایرانی

و

وریا (آگاه)
وارش (بارش)
وینه (تصویر،عکس،منظره)
وه نه وشه (نوعی گل)
ویانا (فرزانگی)

 

ه

هالان (ویژیگی دختر به لخاظ زیبایی،سروصدا)
هانا (امید،بینایی،خواهش)
هانه (تحریک کردن، اینک)
هایا (هوشیار،زیرک و باهوش)
هورا ( درکردی غوغا و در اوستایی به معنایی نوشیدنی مست کننده یادشده است.)
هورین (صدای جریان شدید آب)
هیدی (آرام،صبور)
هیدیکا (به آهستگی)
هاوین (تابستان)
هیرو (گل ختمی)
هیشو (خوشه)

اسامی دختر اصیل ایرانی
Children's clothing production chain Apple tree Instagram of children's clothing for apples