چهار دست و پا رفتن کودک

number of visits: 992


چهار دست و پا رفتن کودک

چهار دست و پا رفتن کودک

چهار دست و پا رفتن کودک مرحله مهمی در فرآیند رشد اوست و والدین با لذت به حرکت افتادن کودک را تماشا میکنند. بعضی از کودکان قبل از 6 ماهگی چهار دست و پا رفتن را شروع میکنند اما بیشتر آنها بین 6 تا 9 ماهگی چهار دست و پا می روند و بعضی از کودکان هم اصلا سینه خیز نمی روند بلکه بعد از مرحله نشستن وارد مرحله راه رفتن میشوند. رشد هر کودکی منحصر به خود اوست و هر کودک زمانی شروع به چهار دست و پا رفتن میکند که آمادگی داشته باشد.اما اگر کودکی با رسیدن به 9 ماهگی هنوز این کار را شروع نکرده بهتر است در مورد رشد حرکتی او با یک متخصص اطفال مشورت کرد.

آیا می توان کودک را وادار به چهار دست و پا رفتن کرد؟

برخی از والدین سوال میکنند که آیا میتوانند با قرار دادن اسباب بازیهای جالب دورتر از دسترس کودک او رابه چهار دست و پا رفتن تشویق کنند؟

شاید بشود اینکار را کرد اما اگر او قادر به حرکت نباشد فقط این کار او را آشفته می کند .واقعا نیازی نیست که کودک را به چهار دست و پا رفتن تشویق کنید زیرا کودکان تمایل ذاتی برای رسیدن به بسیاری از اشیای مختلف و کشف محیط اطرافشان را دارند.کودک به محض اینکه از لحاظ رشدی آماده باشد و توانایی کشیدن خود را پیدا کند شروع به سینه خیز رفتن میکند.

کنجکاوی کودکتان را سرکوب نکنید!

وقتی کودک  شروع به حرکت میکند شاید ابتدا روی شکمش بخزد و خودش را روی زمین بکشاند. او به عقب یا جلو حرکت میکند بعد در حالی که شکمش روی زمین است. دست هایش را حرکت میدهد و خودش را به جلو میکشد.بعد روی چهار دست و پایش بلند میشود که البته کمی هم لرزش دارد.عاقبت آهسته روی چهار دست و پایش حرکت میکند یا به اصطلاح چهار دست و پا ( سینه خیز ) میرود و حرکتش را هدایت میکند تا اینکه در این کار حرفه ای شود و با مهارت هر چه تمام تر و به سرعت چهار دست و پا میرود.

حاا دیگر کودکتان قادر است خودش را با چهار دست و پا رفتن به بسیاری از وسایل که بالقوه خطرناک است برساند و در این مرحله مجبور می شوید خانه را برای کودکتان امن کنید.باید لوازم خطرناک را دور از دسترس بگذارید اما نباید کنجکاوی طبیعی کودکتان را نسبت به لوازمی که میبیند سرکوب کنید.تا زمانی که خطری برای او ندارد اجازه بدهید اشیا را لمس کند. به این ترتیب است که او درباره دنیای اطراف خود اطلاعاتی به دست می آورد البته ممکن است در این زمان اشیای کوچک روی زمین را نیز به دهان بگذارد.

وقتی محیط کودک را امن میکنید و آرامش می یابید از چهار دست و پا رفتن کودک لذت میبرید.

 

منبع از باکودک   bakoodak.com